Planerat

Planerat strömavbrott 11 april

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen måndag 11 april 2022 kl. 09:30 - 10:00

Berörda stationer:

6124 FREDRIKSTORP.

Orsak till detta avbrott:
Under detta arbete ska vi utföra underhållsarbeten.
Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Eventuella frågor besvaras av: Mikael Brandell 0510-771618.
Med förhoppning om att avbrottet ej är till besvär

Publicerad:

Uppdaterad: