Planerat

Arbete med småbåtshamnen i Framnäs påverkar tillgängligheten

Den 3 oktober inleds en omläggning av inloppet till småbåtshamnen i Framnäs, vilket direkt påverkar tillgängligheten till och från sjön. Alltså behöver de båtar som ska upp, befinna sig inom småbåtshamnen senast den 2 oktober. Det nya inloppet beräknas öppna den 15 april 2023.

SSW arrangerar Kinneviksregattan den 1-2 oktober utanför Framnäs, vilket medför att anlöp till småbåtshamnen behöver ske med extra hänsyn. Det kommer vara möjligt att boka kranlyft efter den 2 oktober, för båtar som befinner sig i småbåtshamnen. Bokning sker som vanligt via Hamnföreningen. Vid behov av bryggplats i väntan på kranlyft, kontakta Hamnföreningen.
På följande sida finns mer information om stängning av småbåtshamnen

Publicerad:

Uppdaterad: