Planerat

Planerat strömavbrott 29 september

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen
torsdagen 29 september 2022 kl. 09:00 - 12:00

Berörda stationer:

4008 SAMÄNGEN
4013 ROSENBERG
4018 VÄNSJÖ
4020 DREVVIKEN
4088 SUTAREBACKEN
4022 TÄNGER
4098 ERSBÄCKEN
4242 FLARKEN

Orsak till detta avbrott:

Under detta arbete ska vi koppla in en ny nätstation.
Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Eventuella frågor besvaras av:
Martin Arvidsson 0510- 77 00 86.
Med förhoppning om att avbrottet ej är till besvär

Publicerad:

Uppdaterad: