Profiler & inriktningar i grundskolan

Till dessa klasser ansöker elever när de gör sitt skolval i årskurs 6.

Inriktning matematik-, natur-. och teknik - Dalängskolan

Inom denna inriktning arbetar du med mer avancerad matematik och fördjupar dina förmågor inom naturvetenskap och teknik.

Du får skapa, bygga, konstruera och ta reda på hur saker och ting fungerar. Här utvecklar du din problemlösningsförmåga och dina kunskaper om teknik i olika sammanhang. Du får möjlighet att prova egna tekniska idéer och lösningar. Du arbetar med problembaserad matematik som naturvetenskapligt verktyg med sikte på gymnasiematematik. Du arbetar mycket med fördjupning inom biologi/fysik/kemi bland annat med fler laborationer och studiebesök.

Timplan

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 90 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och andra ämnens timplaner påverkas inte.

  •  

Inriktning musik - Dalängskolan

Musikinriktningen vänder sig till dig som är intresserad av musik och vill utveckla och bredda din musikalitet. Du får spela instrument tillsammans med andra, medverka i konserter och träna sång i liten och stor grupp.

Timplan

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 160 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och några andra ämnen.

Avgångsklass 2015 och 2016

Dessa klasser har cirka 160 minuter musik per vecka, utöver ordinarie musiklektioner. Andra skolämnens timplaner berörs inte.

Avgångsklass 2017 – framåt

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 160 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och några andra ämnen.

Mål för inriktningsklasserna

  • Att ge eleverna möjlighet att särskilt fördjupa sig inom ett av skolans ämnen
  • Att få möjlighet att studera ämnet tillsammans med andra elever som är intresserade av ämnet
  • Att eleverna ska få mycket goda kunskaper och färdigheter i ämnet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: