Högstadiet går över till distansundervisning

Efter nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland på söndagen beslutar Lidköpings kommun att gå över till distansundervisning från och med vecka 8.

Beslutet gäller en vecka i taget

Rekommendationerna ges på grund av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorter samt förekomsten av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige. Fortsatt trycker Smittskydd på att det är viktigt att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd ska kunna erbjudas möjlighet att fortsätta delta i undervisning i skolenhetens lokaler. Detsamma gäller för elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna. Rektor vid respektive skola har mandat att bedöma vilka elever som har behov av undervisning i lokalerna samt att ansvara för utformningen av dessa individuella lösningar.

Måndag den 22 februari blir en omställningsdag där ingen undervisning kommer att bedrivas. Elever kan hämta material på skolan den 22 februari. Distansundervisning genomförs från och med tisdag den 23 februari. De elever som måste vänta på att skolskjutsen går hem under eftermiddagen tas emot och bereds plats i skolan av personal. Skollunch erbjuds de elever som stannar kvar på skolan. Information om skollunch för resten av veckan kommer under morgondagen.

Vid frågor hör av dig till respektive skola från klockan 07:30 i morgon måndag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: