Tjänster och abonnemang för avfallshantering

Lidköpings kommuns avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.

Privatpersoner

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift ska betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.

Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande småhus och fritidshus.

En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning

En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning

Abonnemang

Intervall

Total årsavgift

Delat 240 liter (inkl. grundavgift 600 kr)

Varannan vecka

2 013 kr

Delat 370 liter (inkl. grundavgift 600 kr)

Varannan vecka

2 948 kr

Tilläggstjänst
veckotömning av kärl 1 (v.21-v.36)

Varje vecka

2 272 kr

Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 600 kr)*

Varannan vecka

1 776 kr

* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.

En- och tvåbostadshus utan ännu införd matavfallshämtning

En- och tvåbostadshus utan ännu införd matavfallshämtning

Abonnemang

Intervall

Total årsavgift

140 liter, landsbygd

Varannan veck

1 586 kr

190 liter, landsbygd

Varannan vecka

1 903 kr

370 liter, landsbygd

Varannan vecka

2 568 kr

140 liter, tätort

Varje vecka

2 065 kr

190 liter, tätort

Varje vecka

2 692 kr

370 liter, tätort

Varje vecka

5 195 kr

Fritidshus

Sophämtning vid fritidshus utförs under perioden v.19 - v.38

Sophämtning vid fritidshus utförs under perioden v.19 - v.38

Abonnemang

Intervall

Med matavfallshämtning

Utan matavfallshämtning

Delat 240 liter (inkl. grundavgift 300 kr)

Varannan vecka

1 428 kr

-

Delat 370 liter (inkl. grundavgift 300 kr)

Varannan vecka

2 188 kr

-

Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 300 kr)*

Varannan vecka

1 206 kr

-

140 liter

Varannan vecka

-

988 kr

190 liter

Varannan vecka

-

1 173 kr

370 liter

Varannan vecka

-

1 456 kr

* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.

En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning

En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning

Abonnemang

Intervall

Total årsavgift

Kärl 2 Delat 240 liter

Varannan vecka

770 kr

Kärl 2 Delat 370 liter

Varannan vecka

1 185 k


Fritidshus med införd matavfallshämtning

Fritidshus med införd matavfallshämtning

Abonnemang

Intervall

Total årsavgift

Kärl 2 Delat 240 liter

Varannan vecka

409 kr

Kärl 2 Delat 370 liter

Varannan vecka

597 kr

Vid en – och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall antingen v.16- v.44 eller v.17- v.45.

Vid en – och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall antingen v.16- v.44 eller v.17- v.45.

Abonnemang

Intervall

Total årsavgift

140 liter

Varannan vecka

840 kr

190 liter

Varannan vecka

840 kr

370 liter

Varannan vecka

840 kr

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00. Vid akuta problem eller under jourtid, ring 0749 14 05 63. Tänk på att beställa tömning fem dagar i förväg för att undvika eventuella akutavgifter.

Tjänst

Avgift

Tömning av slamavskiljare / sluten tank

867 kr/st

Behandlingsavgift per m3

388 kr/m3

Tillägg per m3 för brunnar över 5 m3

73 kr/m3

Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)

1 224 kr/st

Akut tömning beställd före kl 08.00 (utförs samma arbetsdag)

1 550 kr/st

Akut tömning inom 24 timmar, samt lördag, söndag eller helgdag

2 700 kr/st

Rensbrunn / fördelningsbrunn

222 kr/st

BDT - brunn i samband med tömning av sluten tank

340 kr/st

Behandlingsavgift BDT-brunn

388 kr/m3

Tillkommer för slanglängd 25-70 meter

7 kr/meter

Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng

1 235 kr/tim

Följande avfall räknas inte som hushållens grovavfall och är därför avgiftsbelagt

Avfall

Avgift

Asbest

1 088 kr/ton

Blåbetong

Kontakta Renhållningen

Eternit

1 088 kr/ton

Slipers

1 619 kr/ton

Tryckimpregnerat trä

1 619 kr/ton

Företag och verksamheter

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift skall betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.

Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande flerbostadshus och verksamheter. Avgiften gäller från 1 januari 2020.

Grundavgift

Grundavgift utgår för abonnemang kombinerat med matavfallsinsamling. Vid flerbostadshus och verksamheter som inte sorterar ut matavfall är grundavgiften inbakad i hämtningsavgiften.

Kundkategori

Med grundavgift

Utan grundavgift

Flerbostadshus

180 kr/lgh

-

Verksamhet

300 kr

-

Hämtningsavgift

Hämtningsavgift

Abonnemang

Intervall

Med grundavgift

Utan grundavgift

140 liter matavfall

Varannan vecka

669 kr

-

190 liter matavfall

Varannan vecka

907 kr

-

370 liter matavfall

Varannan vecka

1 338 kr

-

190 liter restavfall

Varannan vecka

1 004 kr

-

370 liter restavfall

Varannan vecka

1 933 kr

-

660 liter restavfall

Varannan vecka

3 183 kr

-

140 liter matavfall

Varje vecka

1 338 kr

-

190 liter matavfall

Varje vecka

1 813 kr

-

370 liter matavfall

Varje vecka

2 675 kr

-

140 liter restavfall

Varje vecka

1 552 kr

-

190 liter restavfall

Varje vecka

2 007 kr

-

370 liter restavfall

Varje vecka

3 865 kr

-

660 liter restavfall

Varje vecka

6 365 kr

-

140 liter osorterat avfall

Varannan vecka

-

1 434 kr

190 liter osorterat avfall

Varannan vecka

-

1 721 kr

370 liter osorterat avfall

Varannan vecka

-

2 322 kr

660 liter osorterat avfall

Varannan vecka

-

4 506 kr

140 liter osorterat avfall

Varje vecka

-

1 867 kr

190 liter osorterat avfall

Varje vecka

-

2 434 kr

370 liter osorterat avfall

Varje vecka

-

4 697 kr

660 liter osorterat avfall

Varje vecka

-

7 850 kr

3 m3 container osorterat avfall

Varannan vecka

-

16 756 kr

4-6 m3 container osorterat avfall

Varannan vecka

-

19 884 kr

7-10 m3 container osorterat avfall

Varannan vecka

-

23 123 kr

3 m3 container osorterat avfall

Varje vecka

-

27 026 kr

4-6 m3 container osorterat avfall

Varje vecka

-

32 419 kr

7-10 m3 container osorterat avfall

Varje vecka

-

37 726 kr

Hämtningsavgift

Hämtningsavgift

Abonnemang

Var fjärde vecka

Varannan vecka

varje vecka

Två gånger i veckan

Färgat glas

750 kr

1 150 kr

2 300 kr

-

Ofärgat glas

750 kr

1 150 kr

2 300 kr

-

Pappersförpackningar

-

2 225 kr

4 450 kr

8 900 kr

Plastförpackningar

-

1 150 kr

2 225 kr

4 450 kr

Metallförpackningar

1 350 kr

2 225 kr

4 450 kr

-

Tidningar

1 350 kr

2 225 kr

-

-

Läs om hur du inom företag och verksamhet kan tänka inför ditt besök på Kartåsens återvinningscentral.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: