Följ badhusbygget på Framnäs

Nytt badhus i Lidköpings kommun

Ett badhus är så mycket. Det är fantastiska fritidsanläggningar för lek, kunskap, gemenskap, friskvård, motion och träning - kort sagt en mötesplats för alla åldrar.

Det nya badhuset ska ha fokus på friskvård och hälsa, ligga i anslutning till utebadet och vara ett familjebad vilket innebär att det kommer finnas något för alla åldrar. Tanken är att det nya badhuset ska byggas i Framnäsområdet med utsikt över Kinneviken. 

Avtal tecknat med NCC

I januari 2022 tecknade Lidköpings kommun avtal med NCC om att projektera det nya badhuset som ska ligga vid Framnäs.

Arbetet har pågått under lång tid med förstudie och upphandling och nu är det dags att börja projektera. Projekteringen utgör en utrednings-, program-, projekterings- och kalkylfas som alltid sker före en byggnation. Det handlar till exempel om att fastställa byggnadens konstruktion, hur den ska uppföras och vilka installationer som krävs. 

Medborgardialog

Hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om det nya badhuset. Kommunen ville helt enkelt lyssna in medborgarnas önskemål och åsikter under tiden för förstudien av det nya badhuset.

Personal från bland annat Badhuset, Kultur och fritid och Serviceförvaltningen fanns tillgängliga i Gallerix gamla lokaler i Kopparporten under två veckor för att ta emot åsikter och samtala om det nya badhuset. Det blev många intressanta samtal om stort och smått med både yngre och äldre. 

Högst upp på önskelistan om vad som ska finnas i badhuset hamnade inte helt oväntat rutschkanor av olika slag. Mer utrymme för träning/motionssim och bubbelpool var också ett återkommande önskemål. Man önskade också könsneutrala omklädningsrum, mer avskildhet i duscharna, hinderbana, större varmvattenbassäng. Även ställen att umgås på, café med mycket växter och en restaurang är frekventa önskemål.

När det gäller verksamheten i badhuset så önskade många fler platser i simskolan, fortsättningskurser på babysim, crawlkurs för vuxna, märkestagning och vattengympa.

Synpunkterna som kom fram under medborgardialogen togs med till arbetet med förstudien.

Förstudie - tar fram förutsättningarna för ett kommande projekt

Illustrationsbild från förstudien

Illustrationsbild från förstudien

I processen med förstudien har kommunen involverat invånarna och föreningslivet för att ta reda på vad de vill ha för innehåll i en framtida badanläggning. Arbetet har genomförts genom dialog med allmänheten, Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsatta, Rotaryklubbar, ungdomsgrupper, simklubben samt övrigt föreningsliv inom kommunen.

Frågor och svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor i samband med projektet samt svar till dessa.

Beräknad byggstart är i början av 2023.

Projektering för att få fram bygghandlingar mm. Upphandling av underentreprenörer, framtagande av kalkyl som ska godkännas av kommunfullmäktige.

Badhuset beräknas vara klart i början av 2025.

Serviceförvaltningen på Lidköpings kommun.

Budgeten är 378 miljoner kronor. Budgeten är satt utifrån förstudien som gjordes 2019 och kan komma att revideras under projektets gång. Nya jämförbara badhus kostar runt denna summa.

Företaget NCC som har stor kunskap och erfarenhet av att bygga bad- och simanläggningar. Badhus är lika mycket en upplevelse för engångsbesökaren som en arbetsplats för personalen som är där varje dag. Det ska vara lätt att städa och sköta, materialen ska vara hållbara över tid och logistiken ska fungera. Samtidigt ska badhuset vara roligt, trivsamt, lätt att hitta i och tillgängligt för alla. Efter många genomförda projekt vet NCC vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. Nu pågår till exempel byggnationen av Lisebergs nya Oceana. Tidigare har NCC bland annat byggt Lögarängsbadet i Västerås, Munktellbadet i Eskilstuna, Säffle simhall och Varbergs badhus.

På samtliga marknader har NCC kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. Lidköpings kommun har också med detta krav i vår upphandling enligt LOU kap 17 §§ 1-5. Det kallas då särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

Att upphandla, projektera och bygga ett badhus tar lång tid då det är ett komplicerat projekt. Att stänga in vatten i ett hus och värma upp det till 27-28 grader ställer höga krav på byggnationen.

Det nya badhuset kommer ligga på Framnäs, där Parketten ligger nu. Parketten kommer rivas. Då det nya badhuset är ca 90 meter långt kommer vi också att riva den gamla cafeterian som ligger i Folkets park.

Vi har ambitionen att bygga ett badhus som vidareutvecklar vår badkultur och kompletterar snarare än konkurrerar med äventyrsbaden i Skövde, Jönköping, Örebro och Vänersborg. Om några år öppnar också Liseberg en vattenpark på 18 000 kvadratmeter. I det nya badhuset kommer finnas något för alla, motionssim, bastubad, familjedel med fokus barn 0-12 år med rutschbanor och lekbassänger, hopptorn, rutschbanor för alla, inte bara barn, varmvattenbassäng och mycket mer.

Ambitionen är att ha öppet så många av årets dagar som möjligt. Nytt är att badhuset kommer vara öppet även på sommaren då även Framnäsbadet är öppet, detta för att kunna erbjuda bad oavsett väder.

Ja det kommer bli högre entrépriser än i nuvarande badhus men ambitionen är att hålla nere entrépriserna så mycket det går. Det kommer finnas möjlighet att köpa årskort och betala via autogiro samt andra typer av medlemskap likt det som finns i nuvarande badhus.

Det kommer finnas en avdelning med bastu och varm pool samt sköna vilstolar med utsikt över Vänern. Tanken är att alla ska kunna vara i den här avdelningen oavsett ålder.

När vi bygger badhuset förbereds det för ett gym. Det är dock inte klart att det kommer att bli ett gym, men om det blir, kommer vi erbjuda näringslivet att driva gymmet. Det kommer inte bli i kommunal regi som dagens motionsrum på badhuset.

Ja det har vi, dialog har förts med representanter från Rådet för funktionsnedsatta. Arkitekten som kommer finnas med har också i uppdrag att säkerställa att byggnationen följer de standarder som krävs.

Det kommer finnas något som kallas för flexomklädningsrum (flexibla omklädningsrum). Dessa är avskilda rum med dusch och bänkar som kan användas som könsneutrala rum, rum där en pappa och dotter kan byta om tillsammans, rum där funktionsnedsatta kan ta med en ledsagare osv.

Ja men vi vet ännu inte hur de kommer utformas.

Ja, till multibassängerna för bad i varmare vatten.

Svårt att svara på i dagsläget, ambitionen är att erbjuda mer verksamhet i nya badhuset. Efterfrågan på simskola är dock väldigt hög och det är svårt att få till tillräckligt med grupper för att alla ska få plats.

Ja, det kommer vara öppet även på sommaren.

Det kommer att finnas på nuvarande parkeringsplats tills området exploateras då kan det bli annan lösning.

Det är inte bestämt ännu. Utredning pågår.

Detta utreds i dagsläget, än så länge är det är osäkert. Det är inte bara att plocka ner ett konstverk, det finns regler runt detta.

Ja, Framnäsbadet kommer finnas kvar.

Ja, vi bygger enligt miljöbyggnad Silver som är politiskt beslutat sedan tidigare. Miljöbyggnad Silver innebär en tydlig markering att vi är engagerade i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Det krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!