Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Energi- och klimatrådgivning

Vår energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt och opartiskt på frågor, oavsett om det rör företaget, föreningen eller den egna bostaden.

En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

I Lidköping står miljö och hållbarhet alltid högt på agendan. Därför har vi en miljöplan för hela kommunen där vi pekar ut de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom miljöområdet i Lidköping.

Miljöbarometern

Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats.

Miljö och hållbarhet i skolan

Eftersom barn och ungdomar är vår framtid är det otroligt viktigt för oss att de är delaktiga i miljöarbetet.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Miljöplan för Lidköpings kommun

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Därför har vi tagit fram en miljöplan för Lidköpings kommun.

Naturvård

Naturvårdsarbetets viktigaste mål är en rik biologisk mångfald och tillgång till natur för alla.

Några goda miljöexempel

På Lidköpings kommun arbetar vi med miljöfrågor i alla våra verksamheter. Här kan du läsa om några exempel.

Pågående hållbarhetsprojekt

Världen och vi i Lidköping står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Här kan du läsa om de projekt kommunen för tillfället arbetar med.

Hitta snabbt

Självservice

Här hittar du genvägar till e-tjänster inom Milö, hälsoskydd och hållbarhet