Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Från 1 augusti 2018 är det i Sverige bygglovsbefriat att installera solceller som ligger utanpå fasaden, så länge de följer byggnadens form och detaljplanen inte säger annat. Även om det inte behövs bygglov krävs anmälan och startbesked om monteringen innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller om det påverkar brandskyddet.

Bygglovsbefrielsen har dock vissa undantag, det gäller inte om:

  • Byggnaden/bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Områden ligger inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret
  • Om solcellerna vinklas upp från taket och detta avsevärt påverkar byggnadens utseende

På följande digitala karta finns ovan nämnda områden utmärkta.

För så kallade integrerade solceller som används istället för till exempel takpannor görs en bedömning från fall till fall. Kontakta Lidköpings kommuns bygglovshandläggare för bedömning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: