Hur fungerar solceller?

Med solceller kan du producera egen el på ett enkelt och klimatsmart sätt. När solen skiner produceras el som kan användas i det egna hushållet och elen som inte används kan säljas tillbaka till elnätet. När solcellerna inte producerar tillräckligt mycket köps el som vanligt via hushållets elbolag.

Lönsammare än någonsin

Det sker inga utsläpp vid solelsproduktionen och den miljöpåverkan som solcellerna har vid materialframställning och transporter har tjänats in på ungefär 1 års solelsproduktion. Solel är en viktigt faktor för att Sverige ska uppnå sina klimatmål. Tekniken är väletablerad då den funnits sedan 1950-talet, och de senaste 10 åren har priserna på solceller sjunkit med runt 70 %. Det innebär att det idag är lönsammare än någonsin att bli sin egen elproducent.

Hur mycket el kan jag få ut av solceller?

Det beror på lutning, vädrestrck och områdets solinstrålning, men i Sverige kan en solcellsanlägning producerar ca 800 till 1000 KWh för varje installerad kliowatt i effekt (KW).

Allså en fungerande sollcellsanlägning på 9 KWp kan pruducera ca 7300- 10 000 KWh/år.

Visste du att solcellerna kan producera el även när det regnar. I Sverige består cirka 50 procent av solens instrålning av så kallat diffust solljus (molnigt) och 50 procent av direkt solljus.

Väderstreck

Störst årlig produktion fås om panelerna riktas mot syd, sydost eller sydväst, men öst/väst-riktning kan också ge en bra produktion. Vid rakt öst/väst-läge tappas 10-20 % produktion jämfört med ett rent söderläge, men innebär inte att att öst/väst-läge är sämre. Solelsproduktionen blir nämligen jämnare fördelat över dygnet genom att anläggningen bättre tar tillvara på morgon- och kvällssol än vad en söderanläggning gör. Planerar du att sätta upp solceller på ett industritak eller kontor, är det förmodligen fördelaktigast med syd, sydost eller sydväst-läge, då mest el förbrukas under dagtid i sådana fastigheter.

Lutning

Optimal lutning på panelerna är 30-50 grader, men produktionsminskningen genom andra lutningar är liten. En avvikelse på 10 graders lutning från det optimala ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen. Lutningen påverkar också elproduktionens dygnsprofil; en större lutning ger en relativt högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

Optimerare

Solcellsmodulerna ska placeras så skuggfritt som möjligt, framför allt mitt på dagen under perioden mars till oktober. Solcellspanelerna är seriekopplade och därför påverkas produktionen i hela systemet när en del av det skuggas. Om anläggningen skuggas av ett föremål någon timme per dag så kan problemet lösas genom en optimerare. Dessa placeras på varje eller varannan solcellsmodul och optimerar solelsproduktionen, och underlättar övervakning och felsökning av enskilda moduler i systemet.

Exempel på elproduktion och kostnad

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1-10 kW. Enkla siffror att räkna med är att en anläggning på 1 kW ger 800-1100 kWh el på ett år, tar upp 6-7 m² yta och kostar 10 000-20 000 kronor. En villaanläggning på 4 kW blir därmed runt 28 m², producerar ca 3800 kWh/år och kostar ungefär 10 000-20 000 kr/kW att installera. Kostnaden blir mindre vid investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen.

Solceller av olika material

Både mono- och polykristallina solceller är kiselsolceller. Polykristallina solceller ger en skimrande yta medan monokristallina solceller är svarta. Monokristallina har i regel något högre verkningsgrad men brukar samtidigt vara lite dyrare. Det finns även solceller i tunnfilm vilket ger en lättare solcell men något lägre verkningsgrad än kiselsolceller. Det är svårt att säga att en sort är bättre än den andra, men är du nyfiken på att ta reda på olika fabrikat på solcellspaneler och växelriktare så kan du se tester som Energimyndigheten har genomfört.

Solcellers livslängd

Solceller har en mycket lång livslängd på minst 25 år, och vissa leverantörer ger en effektgaranti på 30 år. Växelriktaren har en livslängd på cirka 15 år, vilket innebär att den kan behöva bytas ut under solcellssystemets livstid.

Kontaktinformation

Har du frågor om energibesparing, uppvärmning, förnybar energi, solceller, elfordon/laddplats?

Kontakta:

Raéd Alwan, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0511-32554
E-post: raed.alwan@skara.se

Har du frågor om klimatpåverkan, klimatsmart livsstil, hållbara transporter, idéer om samarbetsprojekt etc?

Kontakta:

Camilla Funke, energi- och klimatrådgivare samt ansvarig projektledare
Telefon: 0511-32577
E-post: camilla.funke@skara.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: