• Start
 • / Information Corona – DLG

Information Corona – DLG

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Sidan uppdateras kontinuerligt

Uppdaterat 20210222

Distansundervisning under vecka 8

Efter nya riktlinjer från Smittskydd Västra Götalandsregionen kommer det att vara distansundervisning för samtliga elever på nationella program och IM under vecka 8. Gymnasiesärskolan utgör ett undantag.

———————

Uppdaterat 20210212

Undervisning till och med vecka 12

Ordförandebeslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen.

Verksamhet De la Gardiegymnasiet vecka 8-12

Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning. Sammantaget får inte elevantalet i närundervisning överstiga 20 %. För övriga elever sker distansundervisning.

 • Rektor skall ha information om vilka elever som finns i skolan.
 • IM tar in elever efter behov.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.
 • Arbetslag ansvarar för verksamhet för elever på plats; närundervisning.
 • Maximalt 2 x 16 elever per halvdag för programmen på enheterna 1 och 3.
 • Maximalt 16 elever per halvdag programmen på enheterna 2, 4 och 6.
 • Detta gäller även grupper inom det individuella valet.
 • Examination kan genomföras för enskild grupp efter beslut av rektor.

Avstämning

Skolledningen har avstämning med förvaltning och utbildningsnämndens presidium kontinuerligt. Detta för att kunna hantera eventuella förändringar i smittläget. Skolledningen har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget.

Övrigt

 • Följ de riktlinjer som gäller för att undvika smittspridning
 • För lektionssalar är utgångspunkten att det maximalt får vistas halva antalet elever mot normalt läge.
 • Skyddsutrustning till personal i form av visir och munskydd finns att hämta i VaktmästerIT.
 • Lärare arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning men skall finnas på plats när det skall genomföras närundervisning.

———————

Uppdaterat 20210211

Student 2021

Många elever och anhöriga frågar om genomförandet av studenten vid De la Gardiegymnasiet 2021.

I nuläget är det många osäkerheter som råder men syftet är att anordna en student liknande den 2020. Detta innebär att man under vecka 22 (31/5-4/6) har separata avslutningar för de olika klasserna och inga gemensamma samlingar eller utspring. Dock skall betonas att yttre omständigheter kan påverka fram till dess.

Måndag 8 mars har DLG:s arbetsgrupp för studenten ett första möte och efter detta kan förhoppningsvis information om vilken klass som tar student vilket datum gå ut.

Magnus Thilén, gymnasiechef

———————

Uppdaterat 20210128

Lunchlådor för vecka 8-12

Nu finns möjligheten att beställa lunchlådor. Erbjudandet gäller endast elever inskrivna på De la Gardiegymnasiet.

Vill du ha lunchlådor när du studerar hemifrån beställer du senast söndag 7 februari. Beställningen gäller för vecka 8-12 (under förutsättning att distansundervisningen fortsätter).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: