Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där människan och samhället står i centrum. Genom studierna blir du väl förberedd för vidare studier på högskola eller universitet.


Undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser och i våra arbetsformer ingår studiepass, temastudier och inlämningsuppgifter. Genom att läsa texter får du ökad kännedom om människors liv och villkor från olika tider och kulturer.
Vi övar också förmågan att se och analysera, reflektera, förstå och förklara. Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning med stor bredd som ger dig stora valmöjligheter för olika framtida yrken så som lärare, jurist, socionom och polis.

Inriktningar

Beteendevetenskap (Människan)

Inriktningen ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel. Eleverna ska fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Medier, information och kommunikation (Medierna)

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället. Du får arbeta praktiskt och teoretiskt inom olika medieområden, till exempel med journalistiska texter, reklam och film. Grundläggande teorier om kommunikation och medieproduktion ligger till grund för metod och modeller och du utvecklar din analysförmåga och kreativitet.

Samhällsvetenskap (Världen)

Inriktningen ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Eleverna ska bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: