Företag, näringsliv och exploatering

Upphandlingar och leverantörsinformation

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping.

Är du exploatör?

Ledig verksamhetsmark, markanvisningar, strategisk byggdialog och annat som rör dig som är exploatör och byggentreprenör.

Näringslivsenheten

Kommunens näringslivsenhet ansvarar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Invånare och företag har tillgång till professionell och personlig rådgivning inom en rad områden.

Tillstånd, regler och tillsyn

Här finns länkar till sidor som innehåller information om de vanligaste tillstånden för dig som företagare.

Näringslivsfakta

Lidköping drivs av engagemang och entreprenörsanda. Vi arbetar med att stödja befintliga företagare samtidigt som vi välkomnar entreprenörer och företagsetableringar.

Starta och driva företag

Företag och företagare som vill etablera sig i Lidköping kan räkna med att bli väl omhändertagna.

Landsbygdsutveckling

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Lediga lokaler

Både privata och offentliga aktörer säljer och hyr ut mark och lokaler för olika typer av verksamheter och flerbostadshus. På vår webbkarta kan du se kommunens lediga tomter.

Utveckling genom internationella samarbeten

Här kan du läsa mer om Lidköpings kommuns internationella projekt, vänorter och olika partnerskapsavtal.

Samhällsbyggnadsfrukost för byggföretagare

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss.

Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping.

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är ett av Lidköpings kommun helägt fastighetsbolag med affärsidén att medverka till det lokala näringslivets utveckling.

Landsbygdsråd

Landsbygdsrådet är ett forum där vi träffas och utbyter information idéer och strategier för en positiv landsbygdsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden