Landsbygdsutveckling

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Viktigt för landsbygdens utveckling

Några saker som Lidköpings kommun tycker är viktigt för landsbygdens utveckling är att:

 • Varierat boende i attraktiva miljöer
 • God miljö
 • Möjlighet till en hållbar livsstil
 • Ett varierat och hållbart näringsliv
 • Attraktivt utbildningsutbud
 • Attraktivt fritidsutbud
 • Nöjda medborgare

Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden. Begreppet står för lokal ledd utveckling och är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020. Lidköpings kommun har beslutat att fortsatt delta i samarbetet även under kommande programperiod 2021–2027.

Leader Nordvästra Skaraborg verkar i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden i samarbete med andra, så kan Leader vara något för dig. Metoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Har du en projektidé som skapar lokal utveckling kan du söka stöd hos Leader.

Leader Nordvästra Skaraborg - Leader Nordvästra Skaraborg (leadernvskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

Leader i nordvästra Skaraborg jobbar inom tre områden:

 • Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet
 • Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande
 • Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Leader Nordvästra Skaraborg har visionen: "Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft."

För fiskeområde Vänern finns en vision: Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden.

Utifrån visionen har tre övergripande mål utformats:

 • Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke
 • Fiske i balans med hälsosamma produkter
 • God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

Målen visar behovet av att kombinera ekonomisk, ekologisk och social utveckling. De är tillsammans en förutsättning för att skapa ett hållbart utnyttjande av fisket. Jämställdhet och integration ska genomsyra de övergripande målen.

Till varje övergripande mål kopplas ett insatsområde:

 • Produktutveckling, förädling, marknad: Åtgärder för breddad marknad, ökat förädlingsvärde, stärkt lönsamhet och företagsutveckling.
 • Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar: Ekosystem i balans är grunden för sund näringsutveckling. Här ingår insatser för att minska miljöstörningar, skapa bättre förutsättningar för fiskens reproduktion och bättre beståndskontroll.
 • Kunskapsbyggande, information, samverkan och nytänkande: God kunskap och bra relationer mellan fiskets intressenter. Dialog mellan forskning och näring ska underlättas.

Destination Läckö-Kinnekulle AB och Lidköpings kommun har tillsammans med flera föreningar fått två ansökningar om projektstöd beviljade från Länsstyrelsen där medlen kommer från EU:s landsbygdsprogram. Projekten syftar till att stärka Destination Läckö-Kinnekulle som friluftsdestination.

”Både svenska och utländska besökare ger sig ut i naturen som aldrig förr. Enligt en undersökning från Svenska Turistföreningen ökar naturturismen konstant och intresset för Sverige som resmål ökar. Både besöksnäringen och friluftslivet är på uppgång vilket skapar bra tillväxt inom branschen” säger Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Bakgrunden till projekten är bl.a. Lidköpings kommuns handlingsplan för landsbygdsutveckling som har som prioriterade områden att utveckla och underhålla besöksmål och tillgängliggöra landskapet. I båda projekten vill man på olika sätt stärka redan befintliga besöksmål. Hindens rev, Spårön och vandringslederna vid Traneberg samt Råda ås är redan idag uppskattade både bland de boende i området och mer långväga besökare. Innehållet i projekten är bl.a. att förbättra med fler grillplatser, fikaplatser och vindskydd samt informationstavlor och kartor.

”Vi är alla mycket glada över att ha fått båda dessa projekt godkända av Länsstyrelsen framhåller Monika Andersson som representerar Lidköpings kommun i båda projekten. Paddling och vandring är friluftsaktiviteter som växer och här vill vi öka tillgängligheten genom exempelvis iläggningsplatser och kartor. En spännande del i ett av projekten är att ta idén om en linfärja mellan Kålland och Kållandsö ett steg till. Genom en förstudie ska vi undersöka om idén är möjlig att genomföra och vad som i så fall krävs säger Monika Andersson”

”Outdoor- och naturturismen är på stark frammarsch i Sverige och vi ser en tydlig trend i att allt fler besöker Destination Läckö-Kinnekulle med naturen som reseanledning. Outdooraktiviteter såsom vandring, cykling, kajak och fiske ökar konstant och med hjälp av dessa två projekt tar vi ytterligare kliv i utvecklingen av en attraktiv frilufts- och outdoordestination.” säger Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Projekt: Utveckling av natur-, geologi- och kulturleder på Råda ås

Detta ska bl.a. göras i projektet:

 • Vandringsleder: Rusta upp och i vissa fall dra om temalederna för natur, geologi och kultur. Uppdatera alla informationsskyltar, översätta till tyska och engelska.
 • Två nya entréer till lederna: Skapa en ny entré via den stadsnära lantgården och en entré via Närebo. Nya informationstavlor vid alla entréer/parkeringar.
 • Led anpassad för funktionsnedsatta: Skapa en ny led och parkering vid den stadsnära lantgården upp till Råda.
 • Vandringsledskarta: Ta fram ny karta över alla vandringsleder och motionsspår.

Projekt: Utveckling av vandring och paddling i skärgårdsmiljö.

Detta ska bland annat göras i projektet:

 • Hindens rev: Uppgradera befintlig led med en grillplats och en fikaplats, ny informationstavla.
 • Snickartorpet: Skapa en iläggningsplats för kajaker genom en ny brygga, ny informationstavla.
 • Strö båtkran: Skapa en iläggningsplats för kajaker med en ny kajakbrygga. Utöka parkeringsplatsen, ny informationstavla och karta.
 • Spårön: Rusta upp den befintliga vandringsleden med nya spänger, grillplatser, mulltoa och ett vindskydd för övernattning, ny informationstavla.
 • Traneberg: Utöka den befintliga leden ner till Tängersundet. Anlägga grillplatser och sätta upp informationstavlor.
 • Förstudie om linfärja över Tängersundet: Ska undersöka möjligheten till cykelförbindelse mellan Spårön och Traneberg genom en linfärja.
 • Kartlägga paddlingsleder: Ta fram tre förslag på paddlingsleder med kartor och ruttbeskrivningar, en karta över alla vandringsleder.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: