Kommunalråd

I Lidköping finns tre politiker som leder det politiska arbetet i kommunen.

Jonas Sundström (S) arbetar heltid som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Frida Nilsson (C) arbetar halvtid som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Rasmus Möller (M) representerar den politiska oppositionen och kallas därför även för oppositionsråd. Han är också kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Jonas Sundström

Jonas Sundström är både född och uppvuxen i Lidköpings kommun. Först bodde han tillsammans med sin familj i Stenhammar, innan de flyttade till Lidköping när han var tio år.

Inget självklart karriärval

Redan under högstadietiden tog han ställning för Socialdemokraterna, men var inte särskilt politiskt aktiv under den tiden. Det var därmed ingen självklarhet att Jonas skulle välja den politiska yrkesbanan i framtiden.

Det var genom det fackliga engagemanget på Sandvik Saws & Tools som även det politiska intresset började växa ännu mer, menar han.

År 1984 började han arbeta som metallarbetare på Sandvik Saws & Tools, som ingick i Sandvikskoncernen. Numera heter företaget SNA Europe och ingår i Snap-On koncernen. Några år senare började han engagera sig i det fackliga arbetet, då han blev ersättare i fabrikens klubbstyrelse, och senare klubbordförande. Kort därefter kom den första politiska förfrågan, och han blev ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

- Där blev jag kvar till 2004, då jag blev ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ungefär 13 år senare var det dags igen, och den 1:e augusti 2017 tillträdde Jonas som kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun efter Kjell Hedvall.

Samhällsutveckling och äldreomsorg viktiga frågor

- Jag har alltid haft ett intresse för politik och samhällsutveckling. Frågor som jag brinner lite extra för är samhällsutveckling med inriktning att möjliggöra för fler att välja Lidköping som bostadsort. Därutöver har jag intresse för infrastruktur samt näringslivsutveckling.

Han anser också att det är viktigt att jobba med att vidareutveckla äldreomsorg och stöd till personer vars anhöriga lider av demenssjukdomar.

En välmående kommun

I framtiden tror Jonas att kommunen kommer att nå sina mål, bland annat att växa och bli 45 000 boende i kommunen till år 2030.

- Lidköping är en välmående stad med goda utvecklingsmöjligheter och potential. Därför tror jag att vi kan få fler människor att välja Lidköping att leva och bo i.

Rasmus Möller

Rasmus Möller tillträdde som oppositionsråd den 1:e oktober 2017. Han är född och uppvuxen i Lidköping, och beskriver sig själv som en Kållandsättling. Numera bor han i en lägenhet i centrala Lidköping.

Tidigt politiskt aktiv

Rasmus studerade det naturvetenskapliga programmet på De la Gardiegymnasiet, och började i samband med den tiden att engagera sig partipolitiskt.

- Det började med att jag var aktiv i den ideella organisationen Unga reumatiker, där jag satt i riksstyrelsen när jag fyllde 18 år. Därifrån växte det till ett partipolitiskt engagemang och under gymnasietiden blev jag aktiv i Moderaternas ungdomsförbund. Sedan dess har jag i olika perioder arbetet för partiet, och 2014 blev jag gruppledare för Moderaterna och 2:e vice ordförande i Barn- och skolnämnden. Utöver det driver jag flera eventbolag som jobbar med olika typer av service kring event.

En lärorik tid

Tiden som oppositionsråd hittills menar han har varit lärorik på olika sätt.

- Det har varit en spännande tid som har inneburit långa dagar med mycket att ta in. Trots den korta tiden, så upplever jag ändå att jag har bidragit med en del. Det är också roligt att få uppbackning i det jag gör från människor runt omkring.

För det framtida politiska arbetet beskriver Rasmus tre frågor som han brinner lite extra för.

Det är ordning och reda, ekonomi och barn- och skolfrågor. Det sistnämnde har jag tagit med mig från min tid på Barn- och skolnämnden och det är väldigt viktig, eftersom det är en del av kommunens huvuduppgifter att sköta på ett bra sätt.

Goda förutsättningar inför framtiden

Lidköpings kommuns framtid anser Rasmus ser ljus ut, och att goda förutsättningar redan finns idag.

- Vi har goda möjligheter som vi idag inte använder fullt ut i form av centralt läge vid vattnet, växande företag och att vi i grunden har goda ekonomiska förutsättningar.

Frida Nilsson är uppvuxen på familjegården i Väla utanför Lidköping. Där hon sedan 2010 har drivit smågrisuppfödning tillsammans med sin syster.

Nu bor Frida tillsammans med sina två döttrar i Örslösa, och på frågan gällande fritidsintressen svarar hon att politik och samhällsfrågor är ett intresse men också att cykla och springa.

- Det var ungefär runt 2006 som jag började bli politiskt engagerad, mina föräldrar hade tidigare varit engagerade i Centerpartiet på olika sätt och under det året fick jag en förfrågan om att få stå med på vallistan för Centerpartiet, berättar Frida.

Redo att ta sig ann nya utmaningar

Efter valet 2010 blev Frida ännu mer engagerad och samma år blev hon ersättare i kommunstyrelsen. Fyra år senare tillträdde hon som ledamot, och nu är Frida redo att ta på sig nya utmaningar.

- Jag ser fram emot de här fyra åren som kommunalråd. Vi ska sitta i majoritet vilket vi inte har gjort på länge, så jag ser positivt på arbetet som komma skall. Det finns många utmaningar framför oss, så som till exempel företagsklimatet och miljöfrågan.

Hjärtefrågor

Frida månar bland annat om tillväxten och skolpolitiken, vilka är två av hennes hjärtefrågor.

- Jag värnar om tillväxten i Lidköping och närproducerade produkter och tjänster. Jag är väldigt engagerad i miljöfrågor och klimatet. Jag vill också driva skolpolitik. Barn som har det svårt i skolan är något jag brinner för, Det är viktigt att barn och föräldrar alltid ska kunna känna sig trygga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: