Ansök om äldreomsorg och hemvård

Vi hjälper dig som har behov av stöd och inte kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Det kan exempelvis vara stöd i din vardag eller annat boende. Tillsammans med dig försöker våra biståndshandläggare hitta en lösning som passar dina behov.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till SeniorCenter, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. SeniorCenter nås på telefon 0510-77 12 88. Du kan också själv kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår biståndshandläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus sker i första hand mötet digitalt, men uppföljningen av stödet sker oftast i ditt hem. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan har kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör får du via din handläggare. Om du tycker att det verkar krångligt och svårt hjälper vi dig gärna.

Du når våra biståndshandläggare på telefon måndag till fredag kl. 8:00–9:00.

Varje handläggare ansvarar för ett visst geografiskt område. Handläggarna tar emot ansökningar och beslutar om ärenden inom:

  • boende
  • hemvård
  • korttid
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm

Nya staden med Tolsjö hemvård (Stenhammar)

Kontakt

Victoria Ivarsson

Tel: 0510-771117

E-post: Victoria.Ivarsson@lidkoping.se

Nya staden med Örslösa hemvård

Kontakt

Victoria Bladh

Tel: 0510-770854

E-post: Victoria.Bladh@lidkoping.se

Nya staden med Ljungen hemvård

Kontakt

Emma Svensson

Tel: 0510-771162

E-post: Emma.Svensson2@lidkoping.se

Nya staden med Centrum Väst

Kontakt

Zheng Zheng

Tel: 0510-771158

E-post: Zheng.Zheng@lidkoping.se

Nya staden med Drömstan hemvård

Kontakt

Britta Fahlgren

Tel: 0510-771160

E-post: Britta.Fahlgren@lidkoping.se

Gamla staden med boende och hemvård i Vinninga och Järpås

Kontakt

Chatarina Andersson

Tel: 0510-771167

E-post: Chatarina.Andersson@lidkoping.se

Gamla staden med Margretelund, området kring och i servicehuset Marielund samt trygghetsboendet Tusenfotingen

Kontakt

Ella Årlid Henriksson

Tel: 0510-771163

E-post: Ella.ArlidHenriksson@lidkoping.se

Gamla staden med Lidåker, Ljunghed och Majåker samt området kring Solhaga äldreboende

Kontakt

Sandra Nyberg

Tel: 0510-770903

E-post: Sandra.Nyberg@lidkoping.se

Gamla staden Centrum Öst, öster om Lidan

Kontakt

Alexandra Ivarsson

Tel: 0510-771157

E-post: Alexandra.Ivarsson@lidkoping.se

Boendesamordnare och mottagare av frågor samt ansökningar om äldreboende som inkommer från andra kommuner

Kontakt

Martina Qvist

Tel: 0510-770901

E-post: Martina.Qvist@lidkoping.se

Handläggare resurs

Kontakt

Carina Svensson

Tel: 0510-771007

E-post: Carina.Svensson@lidkoping.se

Kontakt

Essie Josefsson

Tel: 0510-771169

E-post: Essie.Josefsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: