Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har en funktionsnedsättning.

BOS-gruppen

BOS-gruppen finns på Kållandsgatan 35. Du som får stöd av oss bor i en lägenhet, med eget hyreskontrakt, inom Lidköpings kommun. Vi finns här som ett stöd till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Iris serviceboende

Vårt boende ligger i Margretelund nära Lidköpings centrum. Som granne har vi Margretelunds centrum med matbutik, vårdcentral och apotek. Här hyr du din lägenhet själv via AB Bostäder. Hos oss på Iris har du tillgång till gemensamma lokaler där vi träffas och umgås.

Vi kan erbjuda dig:

  • Stöd med praktiska sysslor i din lägenhet
  • Stöd vid exempelvis städning, tvätt, inköp och matlagning
  • Stöd vid läkarbesök och kontakt med olika myndigheter.

Vårt arbetssätt

Relationen mellan vår personal och dig är oerhört viktig för oss. Vi tror på en relation som bygger på ömsesidighet, tillit, respekt och kontinuitet. Vi arbetar även för att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och närstående. Vi samarbetar också med daglig verksamhet för att på bästa sätt tillgodose dina behov. Du erbjuds alltid en egen kontaktman i vår personalgrupp. Tillsammans skapar ni en genomförandeplan där ni skriver ner vilket stöd du har behov av och önskar.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar både kvinnor och män. Vi har lämplig utbildning och lång erfarenhet. Vi får kontinuerlig handledning och utbildning. Vi finns här för dig varje dag och kväll, inga akuta utryckningar.

Vi kan erbjuda dig:

  • Stöd i praktiska vardagssituationer
  • Stöd i samspelet med vänner, arbetskamrater och anhöriga
  • Stöd vid personliga frågor och funderingar eller i svåra situationer
  • Stöd att skapa ett eget hem
  • Stöd till fritidsaktiviteter utifrån dina intressen
  • Stöd med kontakter ute i samhället.

Vårt arbetssätt

Vi ser till dig som individ och ger dig personlig omvårdnad. Tillsammans med dig sätter vi upp mål så att du kan utvecklas och pröva på nya saker. Du tar eget ansvar och får samtidigt stöd av oss. Vi samarbetar med daglig verksamhet för att ge dig den stimulans du behöver.

Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Din kontaktman ser till att du får det stöd du behöver. Vi arbetar också med att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och andra närstående.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här har utbildning inom vård och omsorg. Flertalet av oss har bred och lång erfarenhet. Kunskapen håller vi levande genom fortbildning, studiedagar och pedagogisk handledning. Arbetstiderna anpassar vi på bästa sätt efter de boendes behov. Nattetid får vi hjälp av kommunens nattlag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: