Personlig assistans

Inom personlig assistans tas beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Lagen om Assistansersättning, SFB.

För att ha rätt till personlig assistans ska du ha varaktiga och omfattande behov. Om du inte har rätt till personlig assistans kan du ha rätt till andra insatser.

Läs mer om övriga insatser för dig med en funktionsnedsättning.

Det stöd du får beror på dina behov och önskemål. Du kan få stöd av en eller flera assistenter. Du väljer själv dina assistenter i samråd med oss. Du kan få administrativt stöd med redovisning av assistansen till Försäkringskassan. Läs mer om assistansersättning, och hur du gör för att ansöka om detta, på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Inom personlig assistans arbetar vi utifrån ledorden ömsesidighet, tillit, respekt och kontinuitet. Vi erbjuder assistans som ska stödja dig till ett aktivt och självständigt liv. Du får möjlighet att delta i aktiviteter utifrån din situation och förmåga. Tillsammans med dig skapar vi en genomförandeplan där vi skriver ner dina personliga mål.

Hur vi når våra mål

  • Du som brukare är delaktig i valet av assistenter
  • Våra assistenter har god utbildningsnivå och anställningstrygghet
  • Vi erbjuder våra assistenter kontinuerlig handledning och vidareutbildning
  • Nära samarbete med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut
  • Vi har en egen rekryteringsenhet
  • Det finns ett resursteam som ersätter stor del av korttidsfrånvaro
  • Det finns även en lyftgrupp som åtgärdar trygghetslarm, och ger stöd när man behöver vara två assistenter.

Vårt arbetssätt

Vår personliga assistans kännetecknas av valfrihet och självbestämmande. Vi har ett flexibelt arbetssätt där vi anpassar oss till dig som brukare och dina behov. Vi som är personliga assistenter har olika kompetenser och bakgrund. Vi har utbildningar inom både omvårdnad och barn- och fritidsområdet. Flertalet av oss har bred erfarenhet av arbete inom personlig assistans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: