Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Det finns flera olika LSS-insatser som stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.

LSS-insatser som man kan ansöka om:

  • Ledsagarservice – individuellt stöd eller vid önskemål om gruppaktiviteter
  • Avlösarservice i hemmet – individuella insatser som utgår från personens unika behov
  • Korttidsvistelse utanför hemmet – avlastning till föräldrar och barn som behöver tid för återhämtning
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år – fritidsverksamhet i samma lokaler som korttidsvistelsen
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn – kan vara permanent eller ske periodvis.

Grodden är ett korttidsboende enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service), där verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Grodden erbjuder miljöombyte och rekreation för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och avlastning för deras föräldrar. Tiden på korttidsboendet styrs utifrån hur beslutet från LSS-handläggare ser ut samt från de individuella behov och önskemål som finns hos varje familj. Verksamheten är öppen dygnet runt och året om. Groddens korttidshem är en enplansvilla med enskilda rum, gemensamhetsutrymmen och matplats. Lokalerna är funktionshinderanpassade och lättframkomliga med rymliga och öppna utrymmen.

Korttidshemmet Grodden, telefon 0510-77 10 28
Enhetschef, telefon 0510-77 10 29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: