Organisation

Vår organisation består av tre enheter med gemensam ledning och administration. Organisationen beskrivs med cirklar för att tydliggöra att delarna ska arbeta tillsammans samt vara flexibla. Det vill säga att resurserna ska kunna sättas in där de för tillfället bäst behövs.

Ledning, administration och säkerhetssamordning

Inom ledning vilar det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp verksamheten utifrån nämndens politiska vilja. Vårt administrativa stöd registrerar inkommande handlingar i verksamhetens diarium och hanterar t.ex. avisering av brandskyddskontroll och fakturering. Inom säkerhetssamordning planeras och stödjs medlemskommunernas arbete utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Enhet trygghetscentral

Vi bemannar och driver en larmcentral för kommunala larm. Larmcentralen är bemannad dygnet runt med två operatörer som tar emot larm, bedömer och dokumenterar dessa samt beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas utifrån fastställda riktlinjer och rutiner.

Enhet förebyggande

Vi planerar och genomför tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndsprövning utifrån lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor. Vi samverkar också med andra förvaltningar och myndigheter för att förebygga bränder och andra olyckor. Dessutom ansvarar enheten för att ta fram och fortlöpande uppdatera den riskanalys som ligger till grund för handlingsprogrammet för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Enhet allmänhet och operativt

För att stärka invånarnas förmåga att förebygga bränder och agera vid olyckor så bedriver vi utbildningsverksamhet. En stor del av denna verksamhet riktar sig till våra barn och skolungdomar. Vi ansvar också för att dygnet runt hålla beredskap för olyckor. Personalen i våra räddningsstyrkor måste fortlöpande öva på metod, teknik och utrustning för brandsläckning och övrig räddning. Dagens snabba teknikutveckling gör att våra räddningsinsatser blir allt mer komplicerade och för att klara detta arbetar vi med insatsplanering mot olika olyckstyper och mot särskilt komplicerade anläggningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: