Varning vid olycka

 Viktigt meddelande – VMA

Det nationella varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten – VMA" används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Du kan uppmärksammas om VMA på flera olika sätt. Dels genom fasta signalanordningar som kan finnas på orten där du bor, men också via radio och TV, genom talmeddelande till fast telefoni eller genom sms-meddelande till mobiler.

I våra medlemskommuner finns endast fasta signalanordningar i Lidköpings tätort och i Vinninga. När signalanordningen aktiveras hörs en signal under sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Därefter ny signal och ny tystnad och så vidare i minst två minuter. När faran är över hörs en lång utdragen signal. Signalen provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventiler. För mer information om vad som har hänt kan du:

  • Lyssna på Sveriges Radio P4
  • Använda SVT:s Text-TV. På sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • Ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13
  • Följa information på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lokalt varningssystem i Östra Hamnen i Lidköping

För att tidigt varna personer som befinner sig i riskområdet, om att en allvarlig olycka med farliga ämnen har inträffat vid Lantmännens Gödselterminal, har verksamheten upprättat ett lokalt varningssystem.

Varningssystem består av kraftig pendlande ljudsignal och talade instruktioner tillsammans med blinkande lampor och skyltar som upplyser om att inte beträda området vid larm. Detta varningssystem kan aktiveras av verksamheten eller av räddningstjänsten.

Det lokala varningssystemet provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 14.50 d.v.s. 10 minuter innan provet av VMA signalen.

När sirenerna ljuder ska personer som befinner sig inom det avspärrade området inrymma, dvs. hålla sig inomhus med stängda fönster och dörrar. Om ventilation i byggnaden kan stängas av ska detta göras. Personer som befinner sig utanför 300 meters radie ska inte beträda området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: